Վիքիփոքրիկում այժմ կա 1048 հոդված։ Բարելավի՛ր դրանք։

Միացիր Վիքիփոքրիկին՝ ստեղծի՛ր մասնակցային հաշիվ և խմբագրի՛ր։

Ճանապարհորդ- երկրախույզներ

Vikidia-ից

Չորս հարյուր տարի առաջ Քարե գոտուց' Ոլրալյան լեռներից, այն կողմ տաքերն էլ ուսերին են Նրանք հրազենին ծանոթ չէին և կռվում էին նիզակներով և նետ ու աղեղով Այդ երկրները չափազանց հարուստ էին սամույրի, սկյուռի, բևեռաղ վեսի մորթիով ու «ձկնատամով» ծովա փղի ժանիքով Դեպի արևելք ուղևորվեցին խիզախ,

ամեն տեսակ աշխատանքի և ռազմական սխրանքների ընդունակ մարդիկ Քարե գո տու այն կողմում նոր երկրներ հայտնա գործող այդ խիզախ մարդկանց անվանում էին ճանապարհորդ-երկրախոլյզներ Արշավներով ու հայտնագործություն ներով հռչակվեց հատկապես 17-րդ դարը 60 տարվա ընթացքում ճանապարհորդ երկրախույզները կտրեցին-անցան ողջ Սի բիրը և հասան խաղաղ օվկիանոսի ափերը Նրանք Սիբիրն անցնում էին մակույկնե րով' քարշ տալով դրանք մի գետից մյուսը, գետերի հոսանքն ի վար լողում էին դեպի Պաղ ծովը' Սառուցյալ օվկիանոսը, և նրա ափերի երկայնքով շարունակում նավար կել մինչև հաջորդ գետի գետաբերանը 1 648 թ առագաստավոր յոթ թիանավե րով, կազակների հետ, մեծ արշավի դուրս ելավ անվեհեր ճանապարհորդ-ծովագնաց Սեմյոն Դեժնևը Նրանք Կոլիմա գետով ի ջան մինչև գետաբերանը, իսկ այնտեղից ծովով ուղղվեցին դեպի արևելք ճանա պարհը դժվարին էր երկու նավ խորտակ վեց փոթորկի ժամանակ, երկուսն անհայտ կորան Մնացած նավերը հյուսիսից շրջան ցեցին Չոլկոտյան թերակղզին և սկսեցին շարժվել դեպի հարավ Այդ ժամանակ էլ կատարվեց աշխարհագրական կարևորա գույն մի հայտնագործություն հայտնաբեր վեց Ասիայի և Ամերիկայի միջև ընկած նեղուցը Ավելի ուշ Ասիայի հյուսիս-արե վելյան ծայրագույն կետն անվանեցին Դեժնևի հրվանդան՛ Մոտավորապես այդ տարիներին ճա նապարհորդ-երկրախույզները, սկզբում' Վասիլի Պոյարկովը, ապա նաև Երոֆեյ խա բարովդ, հասան Ամուր գետը և նրա հոսան քըն ի վար խորացան դեպի գետաբերանը 17-րդ դարի վերջին տարիներին կազակ Վլադիմիր Ատլասովն իր ընկերներով եղավ Կամչատկայում Կազակների փոքրիկ խում բը հյուսիսից հարավ կտրեց անցավ ողջ թերակղզին Նրանց ամեն ինչ զարմացնում էր' և հուր ու ծուխ ժայթքող լեռները, և մարդահասակ խոտը, և տեղացիների կլոր, գետնափոր հյուղակները, և անմարդա- խույս գազանների հոտերն ու անհամար ձկները Կազակները կարծում էին, թե հա սել են «աշխարհի ծայրը», որովհետև աջից, ձախից և առջևում անեզր ծովն էր աղմկում Դա Կամչատկայի հարավային ծայրն էր Լոպատկայի հրվանդանը Նոր երկրներ հայտնաբերելով' ռուսները ողջ Սիբիրովմեկ ամրոցներ էին կառուցում ճանապարհորդ-երկրախույզները կազմում էին քարտեզ-գծագրեր և գրառումներ էին անում՛ նկարագրելով իրենց դժվարին ար շավները Մարդիկ հետզհետե սկսում էին ավելի լավ ճանաչել իրենց երկիրն ու հողը, և ճշգրիտ տեղեկությունները գալիս էին փոխարինելու նախկին հնարովի պատմու թյուններին։